ยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ท่านสามารถค้นหาข้อมูลตัวเลขที่สำคัญของบริษัทฯ ข้อมูลผู้ถือหุ้น และกิจกรรมทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ชมทั้งหมด
สินทรัพย์รวม
431.75
ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น
335.15
ล้านบาท
รายได้รวม
130.65
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
11.89
ล้านบาท

ราคาหลักทรัพย์

ชมทั้งหมด
SET: PPS
ปรับปรุงเมื่อ: 11 ตุลาคม 2562 16:37
0.49 THB
-0.02(-3.92%)

เอกสารเผยแพร่

รายงานประจำปี 2561
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2562
รายงานแห่งความยั่งยืน 2561
แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2561

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ดร.พงศ์ธร ธาราไชย

ประธานกรรมการบริหาร

ชมทั้งหมด

เอกสารนำเสนอ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2 ปี 2562

ขนาดไฟล์: 7.56 MB

ดาวน์โหลด

ภาพวิดิโอบริษัท

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 2 ปี 2562

วันที่: 19 กันยายน 2562

ดูออนไลน์
ชมทั้งหมด

อีเมล์รับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัท เราจะส่งข่าวสารให้ท่านทางอีเมล์

การแจ้งเบาะแสการทุจริต

ทุกความคิดเห็น ข้อเสนอ และคำแนะนำ หรือการแจ้งเบาะแสใดๆ ล้วนมีความสำคัญสำหรับเรา ท่านสามารถติดต่อกับบริษัทฯ

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

อีเมล์: ir@pps.co.th
โทรศัพท์: (662) 718 2785 ต่อ 308