ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

เลือกช่วงวันที่:

ราคาย้อนหลัง จาก 18 กรกฎาคม 2562 ถึง 11 ตุลาคม 2562

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(16 กันยายน 2562 ถึง 27 กันยายน 2562)
0.70 0.71 0.58 0.60 9,798,500
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(19 สิงหาคม 2562 ถึง 13 กันยายน 2562)
0.72 0.75 0.67 0.71 16,116,700
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
11 ตุลาคม 2562 0.51 0.51 0.49 0.49 1,117,300
10 ตุลาคม 2562 0.53 0.53 0.50 0.51 1,842,900
09 ตุลาคม 2562 0.53 0.53 0.51 0.53 588,100
08 ตุลาคม 2562 0.54 0.55 0.53 0.53 1,015,200
07 ตุลาคม 2562 0.54 0.55 0.53 0.55 678,900
04 ตุลาคม 2562 0.56 0.56 0.53 0.53 1,255,100
03 ตุลาคม 2562 0.58 0.58 0.56 0.56 371,000
02 ตุลาคม 2562 0.58 0.59 0.57 0.58 319,900
01 ตุลาคม 2562 0.59 0.60 0.58 0.58 394,300
30 กันยายน 2562 0.60 0.60 0.58 0.59 421,400
27 กันยายน 2562 0.60 0.60 0.59 0.60 149,300
26 กันยายน 2562 0.59 0.60 0.59 0.60 213,100
25 กันยายน 2562 0.59 0.60 0.58 0.59 914,000
24 กันยายน 2562 0.62 0.62 0.58 0.59 1,802,400
23 กันยายน 2562 0.64 0.64 0.61 0.61 1,083,000
20 กันยายน 2562 0.65 0.65 0.64 0.64 846,900
19 กันยายน 2562 0.68 0.68 0.64 0.65 3,396,800
18 กันยายน 2562 0.70 0.70 0.69 0.69 656,700
17 กันยายน 2562 0.70 0.70 0.69 0.70 132,400
16 กันยายน 2562 0.70 0.71 0.69 0.70 603,900
13 กันยายน 2562 0.70 0.72 0.70 0.71 219,300
12 กันยายน 2562 0.70 0.72 0.70 0.70 483,500
11 กันยายน 2562 0.72 0.72 0.70 0.70 194,800
10 กันยายน 2562 0.71 0.72 0.71 0.71 218,300
09 กันยายน 2562 0.71 0.72 0.71 0.72 267,700
06 กันยายน 2562 0.71 0.74 0.71 0.72 3,143,300
05 กันยายน 2562 0.69 0.75 0.69 0.72 5,027,300
04 กันยายน 2562 0.68 0.70 0.68 0.68 824,100
03 กันยายน 2562 0.70 0.70 0.68 0.68 1,166,700
02 กันยายน 2562 0.70 0.70 0.69 0.69 833,100
30 สิงหาคม 2562 0.70 0.71 0.69 0.70 132,000
29 สิงหาคม 2562 0.70 0.70 0.69 0.70 328,000
28 สิงหาคม 2562 0.68 0.70 0.68 0.70 560,900
27 สิงหาคม 2562 0.69 0.69 0.67 0.67 524,400
26 สิงหาคม 2562 0.70 0.70 0.68 0.68 371,300
23 สิงหาคม 2562 0.69 0.71 0.69 0.70 572,500
22 สิงหาคม 2562 0.71 0.71 0.70 0.71 144,100
21 สิงหาคม 2562 0.71 0.71 0.70 0.71 321,800
20 สิงหาคม 2562 0.71 0.72 0.71 0.71 194,000
19 สิงหาคม 2562 0.72 0.73 0.71 0.71 589,600
16 สิงหาคม 2562 0.71 0.72 0.71 0.72 588,900
15 สิงหาคม 2562 0.70 0.71 0.70 0.70 407,100
14 สิงหาคม 2562 0.73 0.75 0.71 0.71 5,326,000
13 สิงหาคม 2562 0.77 0.78 0.73 0.73 2,593,200
09 สิงหาคม 2562 0.80 0.81 0.78 0.79 1,087,300
08 สิงหาคม 2562 0.81 0.82 0.79 0.80 1,406,300
07 สิงหาคม 2562 0.79 0.82 0.79 0.81 2,223,400
06 สิงหาคม 2562 0.78 0.79 0.77 0.79 949,100
05 สิงหาคม 2562 0.79 0.80 0.78 0.78 1,027,900
02 สิงหาคม 2562 0.79 0.86 0.78 0.78 8,447,800
01 สิงหาคม 2562 0.78 0.80 0.78 0.79 1,909,500
31 กรกฎาคม 2562 0.78 0.79 0.78 0.78 291,100
30 กรกฎาคม 2562 0.79 0.79 0.77 0.78 1,380,800
26 กรกฎาคม 2562 0.81 0.82 0.79 0.79 1,114,600
25 กรกฎาคม 2562 0.79 0.81 0.79 0.79 1,316,100
24 กรกฎาคม 2562 0.79 0.80 0.79 0.79 651,300
23 กรกฎาคม 2562 0.78 0.81 0.78 0.79 2,426,300
22 กรกฎาคม 2562 0.78 0.79 0.77 0.77 796,100
19 กรกฎาคม 2562 0.77 0.79 0.77 0.79 725,900
18 กรกฎาคม 2562 0.76 0.79 0.76 0.77 2,305,800