ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

SET: PPS
ปรับปรุงเมื่อ: 11 ต.ค. 2562 16:37
0.49 THB -0.02(-3.92%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,117,300
ราคาเปิด
0.51
วันก่อนหน้า
0.51
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
0.50 / 25,000
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
0.49 / 123,100
ช่วงราคาระหว่างวัน
0.49 - 0.51
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
0.49 - 1.02