ข้อมูลบริษัท

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง
เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (PPS)

สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์

0 2718 2785-9

โทรสาร

0 2300 5545-6

เว็บไซต์ (URL)

www.pps.co.th

image-info

ลักษณะธุรกิจ

ให้บริการวิศวกรที่ปรึกษา โดยรับให้คำปรึกษาและบริหารโครงการก่อสร้าง แก่เจ้าของโครงการ สำหรับงานก่อสร้างอาคาร และโครงการสาธารณูปโภคต่าง ๆ โดยเฉพาะงานก่อสร้างที่ต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะด้านวิศวกรรม

ทุนจดทะเบียน

215.99 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นละ 0.25 บาท จำนวน 863.99 ล้านหุ้น

ทะเบียนบริษัทมหาชน

0107555000147