ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

เลือกช่วงวันที่:

ราคาย้อนหลัง จาก 17 เมษายน 2562 ถึง 15 กรกฎาคม 2562

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(18 มิถุนายน 2562 ถึง 01 กรกฎาคม 2562)
0.75 0.83 0.73 0.80 40,578,600
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(17 พฤษภาคม 2562 ถึง 17 มิถุนายน 2562)
0.70 0.78 0.68 0.76 41,825,300
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
15 กรกฎาคม 2562 0.81 0.81 0.77 0.77 3,824,600
12 กรกฎาคม 2562 0.83 0.84 0.81 0.81 1,801,800
11 กรกฎาคม 2562 0.82 0.84 0.82 0.83 1,730,300
10 กรกฎาคม 2562 0.82 0.83 0.81 0.82 1,550,700
09 กรกฎาคม 2562 0.87 0.87 0.82 0.82 2,777,800
08 กรกฎาคม 2562 0.86 0.87 0.85 0.85 4,317,800
05 กรกฎาคม 2562 0.80 0.84 0.80 0.84 2,450,700
04 กรกฎาคม 2562 0.81 0.82 0.80 0.80 1,648,700
03 กรกฎาคม 2562 0.80 0.82 0.80 0.80 4,680,100
02 กรกฎาคม 2562 0.81 0.82 0.80 0.80 4,023,600
01 กรกฎาคม 2562 0.81 0.81 0.80 0.80 2,169,300
28 มิถุนายน 2562 0.80 0.83 0.79 0.80 3,677,800
27 มิถุนายน 2562 0.76 0.81 0.76 0.79 6,305,400
26 มิถุนายน 2562 0.74 0.77 0.74 0.75 1,821,400
25 มิถุนายน 2562 0.74 0.75 0.73 0.75 1,239,700
24 มิถุนายน 2562 0.77 0.77 0.74 0.74 2,574,300
21 มิถุนายน 2562 0.78 0.78 0.76 0.76 4,600,300
20 มิถุนายน 2562 0.79 0.82 0.78 0.78 9,470,400
19 มิถุนายน 2562 0.75 0.79 0.75 0.78 6,592,700
18 มิถุนายน 2562 0.75 0.76 0.74 0.74 2,127,300
17 มิถุนายน 2562 0.77 0.78 0.75 0.76 4,201,500
14 มิถุนายน 2562 0.74 0.78 0.74 0.74 13,322,200
13 มิถุนายน 2562 0.69 0.74 0.69 0.73 9,194,400
12 มิถุนายน 2562 0.69 0.69 0.68 0.68 471,300
11 มิถุนายน 2562 0.70 0.70 0.68 0.69 390,800
10 มิถุนายน 2562 0.69 0.70 0.69 0.69 512,500
07 มิถุนายน 2562 0.70 0.70 0.69 0.69 2,005,100
06 มิถุนายน 2562 0.70 0.71 0.69 0.70 1,285,200
05 มิถุนายน 2562 0.71 0.71 0.70 0.70 1,217,300
04 มิถุนายน 2562 0.69 0.70 0.69 0.70 1,344,600
31 พฤษภาคม 2562 0.70 0.70 0.69 0.69 237,900
30 พฤษภาคม 2562 0.70 0.71 0.69 0.70 985,100
29 พฤษภาคม 2562 0.70 0.71 0.69 0.69 1,132,900
28 พฤษภาคม 2562 0.70 0.70 0.69 0.69 708,300
27 พฤษภาคม 2562 0.69 0.70 0.69 0.70 706,600
24 พฤษภาคม 2562 0.70 0.71 0.69 0.69 340,400
23 พฤษภาคม 2562 0.70 0.71 0.69 0.69 983,000
22 พฤษภาคม 2562 0.70 0.70 0.69 0.69 337,700
21 พฤษภาคม 2562 0.70 0.70 0.69 0.69 1,891,100
17 พฤษภาคม 2562 0.70 0.71 0.69 0.69 557,400
16 พฤษภาคม 2562 0.70 0.70 0.68 0.70 957,000
15 พฤษภาคม 2562 0.70 0.70 0.69 0.69 1,364,300
14 พฤษภาคม 2562 0.70 0.71 0.69 0.69 732,100
13 พฤษภาคม 2562 0.69 0.71 0.69 0.70 985,200
10 พฤษภาคม 2562 0.70 0.70 0.69 0.69 661,900
09 พฤษภาคม 2562 0.69 0.70 0.69 0.70 147,600
08 พฤษภาคม 2562 0.70 0.70 0.69 0.69 1,529,700
07 พฤษภาคม 2562 0.69 0.71 0.69 0.71 396,300
03 พฤษภาคม 2562 0.70 0.71 0.69 0.69 718,200
02 พฤษภาคม 2562 0.69 0.71 0.69 0.70 1,396,500
30 เมษายน 2562 0.70 0.71 0.70 0.70 819,800
29 เมษายน 2562 0.69 0.72 0.68 0.70 1,842,500
26 เมษายน 2562 0.69 0.70 0.69 0.69 712,000
25 เมษายน 2562 0.70 0.70 0.69 0.69 467,700
24 เมษายน 2562 0.70 0.70 0.69 0.69 200,700
23 เมษายน 2562 0.70 0.71 0.70 0.70 397,100
22 เมษายน 2562 0.70 0.73 0.69 0.70 5,017,000
19 เมษายน 2562 0.70 0.70 0.69 0.69 553,200
18 เมษายน 2562 0.69 0.70 0.68 0.69 1,475,800
17 เมษายน 2562 0.69 0.70 0.69 0.69 526,700