ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

เลือกช่วงวันที่:

ราคาย้อนหลัง จาก 27 พฤษภาคม 2562 ถึง 22 สิงหาคม 2562

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(24 กรกฎาคม 2562 ถึง 07 สิงหาคม 2562)
0.79 0.86 0.77 0.81 19,311,600
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(25 มิถุนายน 2562 ถึง 23 กรกฎาคม 2562)
0.74 0.87 0.73 0.79 50,962,800
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
22 สิงหาคม 2562 0.71 0.71 0.70 0.71 144,100
21 สิงหาคม 2562 0.71 0.71 0.70 0.71 321,800
20 สิงหาคม 2562 0.71 0.72 0.71 0.71 194,000
19 สิงหาคม 2562 0.72 0.73 0.71 0.71 589,600
16 สิงหาคม 2562 0.71 0.72 0.71 0.72 588,900
15 สิงหาคม 2562 0.70 0.71 0.70 0.70 407,100
14 สิงหาคม 2562 0.73 0.75 0.71 0.71 5,326,000
13 สิงหาคม 2562 0.77 0.78 0.73 0.73 2,593,200
09 สิงหาคม 2562 0.80 0.81 0.78 0.79 1,087,300
08 สิงหาคม 2562 0.81 0.82 0.79 0.80 1,406,300
07 สิงหาคม 2562 0.79 0.82 0.79 0.81 2,223,400
06 สิงหาคม 2562 0.78 0.79 0.77 0.79 949,100
05 สิงหาคม 2562 0.79 0.80 0.78 0.78 1,027,900
02 สิงหาคม 2562 0.79 0.86 0.78 0.78 8,447,800
01 สิงหาคม 2562 0.78 0.80 0.78 0.79 1,909,500
31 กรกฎาคม 2562 0.78 0.79 0.78 0.78 291,100
30 กรกฎาคม 2562 0.79 0.79 0.77 0.78 1,380,800
26 กรกฎาคม 2562 0.81 0.82 0.79 0.79 1,114,600
25 กรกฎาคม 2562 0.79 0.81 0.79 0.79 1,316,100
24 กรกฎาคม 2562 0.79 0.80 0.79 0.79 651,300
23 กรกฎาคม 2562 0.78 0.81 0.78 0.79 2,426,300
22 กรกฎาคม 2562 0.78 0.79 0.77 0.77 796,100
19 กรกฎาคม 2562 0.77 0.79 0.77 0.79 725,900
18 กรกฎาคม 2562 0.76 0.79 0.76 0.77 2,305,800
17 กรกฎาคม 2562 0.77 0.77 0.76 0.76 689,000
15 กรกฎาคม 2562 0.81 0.81 0.77 0.77 3,824,600
12 กรกฎาคม 2562 0.83 0.84 0.81 0.81 1,801,800
11 กรกฎาคม 2562 0.82 0.84 0.82 0.83 1,730,300
10 กรกฎาคม 2562 0.82 0.83 0.81 0.82 1,550,700
09 กรกฎาคม 2562 0.87 0.87 0.82 0.82 2,777,800
08 กรกฎาคม 2562 0.86 0.87 0.85 0.85 4,317,800
05 กรกฎาคม 2562 0.80 0.84 0.80 0.84 2,450,700
04 กรกฎาคม 2562 0.81 0.82 0.80 0.80 1,648,700
03 กรกฎาคม 2562 0.80 0.82 0.80 0.80 4,680,100
02 กรกฎาคม 2562 0.81 0.82 0.80 0.80 4,023,600
01 กรกฎาคม 2562 0.81 0.81 0.80 0.80 2,169,300
28 มิถุนายน 2562 0.80 0.83 0.79 0.80 3,677,800
27 มิถุนายน 2562 0.76 0.81 0.76 0.79 6,305,400
26 มิถุนายน 2562 0.74 0.77 0.74 0.75 1,821,400
25 มิถุนายน 2562 0.74 0.75 0.73 0.75 1,239,700
24 มิถุนายน 2562 0.77 0.77 0.74 0.74 2,574,300
21 มิถุนายน 2562 0.78 0.78 0.76 0.76 4,600,300
20 มิถุนายน 2562 0.79 0.82 0.78 0.78 9,470,400
19 มิถุนายน 2562 0.75 0.79 0.75 0.78 6,592,700
18 มิถุนายน 2562 0.75 0.76 0.74 0.74 2,127,300
17 มิถุนายน 2562 0.77 0.78 0.75 0.76 4,201,500
14 มิถุนายน 2562 0.74 0.78 0.74 0.74 13,322,200
13 มิถุนายน 2562 0.69 0.74 0.69 0.73 9,194,400
12 มิถุนายน 2562 0.69 0.69 0.68 0.68 471,300
11 มิถุนายน 2562 0.70 0.70 0.68 0.69 390,800
10 มิถุนายน 2562 0.69 0.70 0.69 0.69 512,500
07 มิถุนายน 2562 0.70 0.70 0.69 0.69 2,005,100
06 มิถุนายน 2562 0.70 0.71 0.69 0.70 1,285,200
05 มิถุนายน 2562 0.71 0.71 0.70 0.70 1,217,300
04 มิถุนายน 2562 0.69 0.70 0.69 0.70 1,344,600
31 พฤษภาคม 2562 0.70 0.70 0.69 0.69 237,900
30 พฤษภาคม 2562 0.70 0.71 0.69 0.70 985,100
29 พฤษภาคม 2562 0.70 0.71 0.69 0.69 1,132,900
28 พฤษภาคม 2562 0.70 0.70 0.69 0.69 708,300
27 พฤษภาคม 2562 0.69 0.70 0.69 0.70 706,600