ข้อมูลผู้ถือหุ้น

เลือกกิจกรรม
วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
24 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

25 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เวลา 10:00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

27 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เวลา 10:00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น

21 มีนาคม 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 4/2559

เวลา 11.20 - 12.35 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

07 กันยายน 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 2/2559

เวลา 15.20 - 16.20 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

22 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น

28 มีนาคม 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 4/2558

เวลา 10.10 - 11.10 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

25 สิงหาคม 2558 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 2/2558

เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

26 พฤษภาคม 2558 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 1/2558

เวลา 14.10 - 15.10 น. ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

24 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น

26 มีนาคม 2558 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 4/2557

เวลา 10.10 - 11.10 น. ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

21 สิงหาคม 2557 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 2/2557

เวลา 10.10 - 11.10 น. ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

09 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น

20 มีนาคม 2557 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 4/2556

เวลา 09.10 - 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

12 พฤศจิกายน 2556 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 3/2556

เวลา 09.00 - 10.30 น. ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

02 กันยายน 2556 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 2/2556

เวลา 09.00 - 10.30 น. ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

17 เมษายน 2556 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

11 มีนาคม 2556 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 4/2555

เวลา 09.00 - 10.30 น. ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

08 พฤศจิกายน 2555 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 3/2555

เวลา 10.45 - 12.15 น. ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

26 กันยายน 2555 อื่นๆ การซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย