ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

SET: PPS
ปรับปรุงเมื่อ: 22 ส.ค. 2562 16:36
0.71 THB -(-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
144,100
ราคาเปิด
0.71
วันก่อนหน้า
0.71
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
0.71 / 65,300
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
0.70 / 204,000
ช่วงราคาระหว่างวัน
0.70 - 0.71
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
0.67 - 1.07