สอบถามนักลงทุน

ที่อยู่ 381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 02 718 2785 ต่อ 307
โทรสาร 02 300 5545-6
อีเมล ir@pps.co.th